Navigate by Neighborhood Washington and Hamilton Heights West Village Chelsea Nolita Chinatown and Lower Manhattan Tribeca Lower East Side SoHo East Village Stuyvesant Village and Gramercy Park Midtown East and Sutton Place Hells Kitchen and Midtown West Upper East Side Upper West Side Morningside Heights Harlem

To Brooklyn > >


Yao Lan Chi'u (China)
From the singing of Yeh Yung-Ching

Mei mei pi jiuan liao
yean jiing shiao
yean jiing shiao,
yao shuei jian
mama tzuo tzai yao lan bian
ba er yao ah yao
yao yao wo de hao bao bao
an an wen wen shuei yi jian
jin tian shuei de hao
ming tian chi de tsao
hua yuan li mian
jie ge da pu tou.


Click for translation.


[ yaoLan.mp3: 1.3 MB ]


Many Chinese parents take their babies wherever they go and often put them to sleep in public places. Photo by Martha CooperYao Lan Chi'u Score

Click to download as PDF.