Navigate by Neighborhood Washington and Hamilton Heights West Village Chelsea Nolita Chinatown and Lower Manhattan Tribeca Lower East Side SoHo East Village Stuyvesant Village and Gramercy Park Midtown East and Sutton Place Hells Kitchen and Midtown West Upper East Side Upper West Side Morningside Heights Harlem

To Brooklyn > >


Igbo Lullaby (Nigeria)
From the singing of Lucy Ekwume

Onye tiri nnwa ne-ebe akwa?
Egbe tiri nnwa ne-ebe akwa
Weta uziza weta ose
Weta amangororo ofe
Kúmu nnunu rachaa ha
Kókpo tum tum kpogbue ha
Egbe oo egbe oo.

Click for translation.


[ Igbo.mp3 : 1 MB ]